Naturlig behandling for

psykiske problemer og lidelser

 

 

Mennesket er natur

 

Det skulle vært unødvendig å si det:

Vi mennesker er en del av naturen og må behandle oss selv og hverandre i  henhold til naturens lover. Vi er levende (biologiske) vesener, ikke ting. Alle funksjoner i kroppen og hjernen vår er kontinuerlige prosesser. Uopphørlig  skjer millioner av biokjemiske og energetiske aksjoner, reaksjoner og  kreasjoner – vi er, her og nå, en evig skapelsesprosess!

Hele tiden skapes, lever og dør milliarder av celler inni oss. De skapes av maten  vi spiser. Jo bedre, renere og sunnere mat og drikke vi putter i oss, desto renere, sterkere og friskere gir vi våre celler muligheter for å bli. Cellene er bygget opp av molekyler, som igjen består av atomer. Men svelger vi gift, forgiftes våre lever-celler, hjerneceller, muskelceller,  skjellettceller, miltceller, blodceller hudceller….

Hver eneste celle er en levende skapning. Den tar til seg næring fra blodet og gir fra seg sitt avfall. Og blodet tar til seg næring fra tarmene, og tarmene har fått sin næring fra magesekken som har fått den fra maten vi har spist like før. Så enkelt er det. Og så vanskelig.

 

 

Når unatur overtar for natur

 

Tenk deg en ungdom som har begynt å ta inn stadig mer dårlig mat og drikke – brus, søtsaker og junk blir stadig oftere foretrukket for den langt sunnere maten de har vært vant til gjennom oppveksten. Cellene får dermed raskt stadig dårligere levevilkår, og kroppen blir langsomt, men sikkert mer og mer stresset.

 

Etter hvert forgiftes større deler av organismen. Stresshormonene gir skarpe advarsler, men vi forstår ikke språket, tolker det som stress fra omgivelsene kanskje. Vi opplever  å føle oss slitne, tunge, kraftløse, tomme. Immunforsvaret (som består av spesielt aktive kampceller) streiker stadig oftere. Hjernen begynner å fungere disharmonisk og vi  merker spor av depresjon eller engstelse, sover dårligere, blir lettere trøtte, irritable, små - aggressive, motløse ….

 

Så blir det etter hvert en del røyk og/eller alkohol, kanskje prøver man ut andre former for rus også, for å få et kick, føle seg ovenpå en stakket stund. Men etter en tid ramler man lettere og lettere og oftere og oftere ned i svarte høl det føles umulig å komme opp av. Man er ikke lenger ung og lovende – men inne i en farlig sirkel. Tusenvis av norske ungdommer har det sånn. For mange blir den farlige sirkelen snart til en ond spiral…..

 

Hvis lege eller psykiater ikke allerede er inne i bildet, står de klare til å steppe inn. De er lastet med et formidabelt diagnose - register og er backet opp av tung farmasøytisk industri, en industri som ikke interesserer seg for  overskudd målt i tro, håp, glede og kjærlighet, men for overskudd som kan telles i millioner og milliarder - kroner, pund, euro og dollar. Dette kalles vitenskap.

 

Men det er forskningsspørsmålene som styrer forskningsresultatene. Og alt for få  reiser alt for sjelden og for lite kritikk til forskningsmetodene. Så lenge målet for forskningen er penger og ikke helse, blir også fortjenesten penger og ikke helse.

Så enkelt er det. Og så skummelt. Det skumleste er at det ser ut til at folk flest ikke skjønner det.

 

Når leger og psykiatere gir sine pasienter unaturlige og farlige farmasøytiske medikamenter (det bør ikke kalles medisiner!), skjer en gradvis forgiftning av organismen. Celler blir syke, deformerte eller dør og fornyes ikke tilstrekkelig.

Det ene organet etter det andre skades og blir offer for det moderne skole-medisinsk vitenskap får lov å kalle bivirkniger.

Men det dreier seg naturligvis alltid bare om forskjellige typer virkninger.

At snart en hel verden kaller uønskede virkninger for bivirkninger er et narrespill bare eventyrkongen H.C Andersen  kunne trodd i sine mest innsiktsfulle fantasier. Heldigvis er det også i dag noen av oss som tør si sannheten: Se, keiseren  er naken!

 

 

Jeg bestreber meg på å arbeide etter naturens biologiske lover

 

Jeg kaller meg helseterapeut og har i 21 år jobbet med å hjelpe folk å finne igjen fysisk og psykisk helse, balanse, sunnhet og glede. Utelukkende ved hjelp av naturmetoder. Det virker. Godt. Ofte.

 

Jeg har studert anatomi og fysiologi. Jeg har studert psykologi og vitenskapsfilosofi. Jeg har studert naturmedisin og flere former for naturterapi. Og jeg har studert etikk. Jeg har deltatt på flere hundre kurs – om biokjemiske testmetoder, ernæring, vitaminer og mineraler, urter, teknikker for stressoppløsning og traumebehandling, massasjeteknikker og refleksologimetoder, qi gong,  tungmetallers skadevirkninger, tai chi, sukkerets farer, pusteteknikker, fysisk og psykisk kinesiologi, allergier og intoleranse, samtaleteknikker, metamorfose, kinesisk energiforståelse, fettsyrenes betydning for hjerne, nerver og hormonsystem, yoga, tarmbakteriologi, algers iboende helse-effekter, time management, ADHD og kostens betydning, angst- og depresjons- tilstander som resultat av feilernæring, hjernens oppbygning og funksjon, syre/base-balansen, betydningen av effektiv tarmrensing, ayur vedisk medisin, bruk hodet bedre, transaksjonsanalyse, kreft og naturmedisin, psykiske lidelser og naturmedisin, aromaterapi, ortomolekylærmedisin, homeopati, kvantemedisin…..

 

Det er mye mer, men jeg kommer ikke på det i farten. Jeg har tatt mange eksamener, har en anselig samling kursbevis og skapet fullt av kursnotater. Men   det viktigste er hva jeg har fått ut av alt sammen:

 

  • MENNESKET ER EN HELHET OG MÅ BEHANDLES SOM EN HELHET.

 

  • HELSE ER HELLIG. BEGGE ORDENE BETYR HELHET.

 

  • NATUREN, SOM VI ER DEL AV, HAR IBOENDE EVNE TIL Å

SKAPE OG GJENVINNE BALANSE.

 

  • ALT LIV ER AVHENGIG AV RIKTIG NÆRING FOR AT NATURLIGE SELVHELBREDELSESPROSESSER SKAL FUNGERE OPTIMALT.

 

  • PSYKEN ER IKKE ATSKILT FRA ELLER NOE ANNET ENN KROPPEN. PSYKEN ER I KROPPEN, OG KROPPEN ER I PSYKEN.

 

  • DET MENTALE HAR INNFLYTELSE PÅ HVEM OG HVA VI ER, MEN HVA VI GJØR OG OPPLEVER HAR MINST LIKE MYE INNFLYTELSE PÅ VÅR MENTALITET; EFFEKTEN ER TOVEIS.

 

  • MENNESKET ER ET SOSIALT VESEN. ALLE TRENGER ANDRES HJELP,  PÅ ULIKE NIVÅER OG TIL FORSKJELLIGE TIDER.

 

  • HELE NATUREN ER EN SAMMENHENGENDE HELHET SOM VI ER DELER AV. VI STÅR VERKEN OVER ELLER UNDER NATUREN – MEN I.

 

 

 

Det finnes etter hvert mye forskning som viser at naturmedisin og naturterapi virker – og ofte  virker svært godt og fort

 

I USA har en eldre lege ved navn William J. Walsh ved Pfeiffer Treatment Center arbeidet med ernæringsmessig balansering av mentalt og psykisk syke mennesker i flere år. Pasientene har hatt fra milde til svært alvorlige diagnoser: ADHD og andre adferdsforstyrrelser, autisme, depresjon, angst, bipolare lidelser, spiseforstyrrelser, Tourettes syndrom, psykoser og schizofreni.  Pasientene er blitt testet for over- og underskudd av nutrienter, tungmetaller og andre vitale og patogene substanser ved hjelp av ulike typer biokjemiske analysemetoder. Deretter er de behandlet med dietter samt kosttilskudd og biologisk (natur) medisin.

 

Effekten av disse behandlingsmetodene, hvor den enkelte pasients spesifikke biokjemi danner utgangspunkt for 100% individuelt tilpasset terapi, har vært formidabel; tusenvis av mennesker har fått hjelp til å fungere mentalt og psykisk  helt normalt igjen – mange har sågar vist seg å fungere optimalt etter bare få ukers behandling. Dr. Walsh har etter hvert  bygget opp en database med over 3 millioner biokjemiske analyser og hans arbeid skulle være fullgodt bevis for at    mange mennesker som blir gjenstand for psykiatriens diagnoser og medisinering, lider  under unødvendig feilbehandling.

 

Jeg har valgt å trekke frem Dr. Walsh som eksempel, fordi jeg nylig hørte på et seminar i Norge. Men jeg kunne nevnt mange betydelige mennesker som arbeider med og for naturlig behandling i verden. Jeg har hørt på mange av dem – norske, danske, svenske, finske, tyske, ungarske, østerrikske, amerikanske, kinesiske, japanske. Flere og flere forskere, leger og naturterapeuter over hele kloden innser  at naturens individer må behandles med naturens egne midler og metoder for å helbredes.

 

 

Kan du få naturlig hjelp i Norge?

 

Ja visst. Det er etter hvert blitt mange dyktige naturterapeuter her i landet. Men det er også flere som praktiserer uten        å ha tilstrekkelig bredde og dybde i sin utdannelse. Derfor er det nylig opprettet et fagregister for naturterapeuter i Brønnøysundregistrene – med nettadresse http://w2.brreg.no/altbas Dette utøverregisteret er en offentlig instans       der alternativbehandlere kan registre  seg dersom de er medlem av en utøverorganisasjon som oppfyller visse kriterier. Registerets formål er å ivareta pasientsikkerheten og ivareta forbrukerrettigheter . Sitatet er hentet fra  Nasjonalt Informasjonssenter for Alternativ Behandling www.nifab.no ,opprettet på initiativ fra Helse- og omsorgs- 

departementet. 

 

Andre nyttige linker hvor du kan finne behandlere og lese om ulike former for naturterapi er www.nnh.no (Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon) og www.alternativ.no hvor du også kan lese om FAB – den nye Folkeaksjonen for Alternativ Behandling – stiftet på initiativ fra Alternativopplysningen. FAB har også egne hjemmesider: www.fab.no 

(Gå inn og skriv under!)

 

Mange sier at det ikke er forsket tilstrekkelig på naturmedisiner og kosttilskudd, men på www.pubmed.com kan den     som har kjennskap til medisinske faguttrykk på engelsk, finne tusenvis av publiserte (dvs veldokumenterte og valide) forskningsstudier når det gjelder ulike typer næringstilskudd og naturpreparaters helbredende egenskaper. I Norge har vi de siste årene hatt www.nafkam.no  (Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin), under-

lagt Universitetet i Tromsø.

 

 

 

Vil du vite mer om meg?

 

I 21år nå har jeg arbeidet som terapeut, konsentrert meg om pasienten. Jeg har kompetanse til å drive utøvende forskning, og stiller meg gjerne åpen for slike utfordringer i fremtiden. Mange mennesker med psykiske og/eller somatiske  problemer har fått tilbake normale liv og krefter gjennom helhetlig behandling hos meg. Jeg har benyttet flere av de samme typene biokjemiske testmetoder som Dr. William J. Walsh. Metodene er verken designet for fysiske eller psykiske lidelser, men tvert imot for å hjelpe mennesker å finne (tilbake til) veien til helse å balanse uansett hva de lider av. I naturterapi er det ikke sykdom og lidelse som skal stå i fokus – men  helse! I mange år har jeg vært en av flere terapeuter som har jobbet på tross av samfunnets motstand og på grunn av enkeltpasientens behov.

 

Jeg har i årenes løp jobbet med mange unge mennesker: Deprimerte, angstfylte, spiseforstyrrede, pilleavhengige, prestasjonsforskremte, ensomme, ulykkelige,   utrygge, misbrukende, smertefulle…. De har hatt mange slags diagnoser, fra enkle til mer alvorlige. Vi har ofte fått til svært gode resultater sammen – for slik behandling er et samarbeide mellom pasient og terapeut, ofte med foreldre som aktivt impliserte. Resultatene er derfor ikke først og fremst avhengig av prestasjon, snarere av prosess. Men jeg kan selvsagt aldri love noe til noen når det gjelder fremtidige resultater, ingen terapeut kan det. Det er ikke lovlig å love, og skal heller ikke være det. Prosessen er nemlig avhengig av så mye – av kontinuitet, motivasjon, samarbeidsevne, oppfølging fra foresatte….  og av pasientens anatomi, fysiologi, evner og  genetiske utrustning for øvrig.

 

Noen pasienter kan ha lite mot og motivasjon ved terapiens begynnelse. Men så skjer ofte positive ting, først i det små,  

så etter hvert gradvis eller i rykk og napp. Det kan komme betydningsfulle gjennombrudd, det kan gå tregt eller stå i

stampe. Men ifølge min erfaring skjer det ofte veldig mye veldig fort med unge mennesker, fordi hele organismen ennå er

så plastisk, især hvis lidelsene ikke har fått feste seg gjennom mange år. Som terapeut bruker jeg både kunnskap, erfaring,

biokjemiske tester og kinesiologiske tester, reflekssoner, kommunikasjon og intuisjon – hver for seg eller etter

”lapskausmetoden”. Det finnes ikke to pasienter som får lik behandling behandling; naturlig behandling må og skal være

pasientstyrt, basert på toveis kommunikasjon og gjensidighet. For sannheten – den ligger ikke i noen bok, men mer eller

mindre skjult i pasientens egen kropp. Min oppgave å lete meg frem til den. Teoriene er bare middelet – utfordringen og

resultatene ligger i det praktiske arbeidet.

 

På hjemmesidene mine – www.helseterapeuten.no kan du lese mer om min utdannelse og erfaring, samt hvilke typer behandlingsformer jeg arbeider med.   Send meg gjerne en e-post hvis du lurer på noe – du får svar.

Sjel – ånd – psyke – sinn – hva er forskjellen?

 

Spirit er latin og betyr pust, ånde (gresk: atmos). Det er med andre ord lungene våre som sørger for at vi er åndelige vesener – lungene våre i skjønn forening med atmosfæren rundt oss. Vi puster inn oksygen og puster ut kullos og andre avfallsgasser. Også dette stoffskiftet skjer på cellenivå. Blodet fører oksygenet fra lungene til cellene, som leverer sitt   avfall tilbake til blodet, som når lungene som puster ut ”brukt luft”.

 

Vår atmosfæres oksygen produseres av planetens planter. Vekstene gir denne vår livsbetingelse til oss aldeles gratis, og  de fleste av oss tar imot nådegaven med selvfølgelighetens likegyldighet. Mens (det biologiske!) avfallet vi ikke har bruk for, tar plantene opp og nærer seg på. Slik lever vi i evig symbiose og kretsløp med naturen i oss og rundt oss. Alt liv er i konstant forvandling. Vi er aktive deltagere i miljøet enten vi vil eller ei. Skapelsesprosessen er ikke fordums historie – den er evig her og nå. Vår utfordring er å delta på godt, det vil si på naturens premisser.

 

Psykhé er det gamle greske ordet for livsenergi. Filosofen Aristoteles sa at psykhé var den kraft som konstituerte livet. Ikke bare mennesker, men også dyr og planter hadde psykhé, sa han. Dette ordet ble siden på tysk til Seele, på engelsk til soul og på gammeldansk tilsial , før det ble endret til sjel. I kristendommen ble sjelen noe    som var delvis avhengig, delvis uavhengig av livet. Når vi snakker om oss selv er det egentlig det samme ordet vi bruker. Følelsen av å være noe annet og mer enn kroppen, har mennesket alltid hatt. Først i moderne tid kan vi se (bl.a. ved hjelp av mikroskop) og forstå at kroppen ikke er en statisk ting, men en kontinuerlig biokjemisk prosess i stadig endring og i uopphørlig samspill med omgivelsene. Alt flyter, sa den gamle greske filosofen Heraklit.

Hvor rett han hadde! Å leve godt og sunt er jo nettopp å leve i en energetisk, foranderlig flyt. En flytende strøm. Av opplevelser, følelser, samspill, utforskertrang, kjærlighet og kreativitet – av liv. 

 

Så på spørsmålet om kroppen er i sinnet eller sinnet er i kroppen, vil jeg svare som   Ole Brumm: Ja takk, begge deler! For disse ”begge deler” som er oss, er to aspekter   av samme helhet. Vi er ett. Derfor blir det feil å kalle noen enten fysisk eller psykisk syk. Ubalanse kan vise seg på mange måter, men behandlingen må skje helhetlig.

 

 

Hilsen

Helseterapeut

Berit Strøm Grevstad

*Naturmedisin *Naturterapi *Psykologi *Filosofi

Kirkeveien 12, 1400 Ski

Telefon: 64 87 18 54

Reg. Medlem NNH Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Medl. NFHM Norsk Forening for Helhetsmedisin

e-post: grevstadhelse@online.no

www.helseterapeuten.no