Lykke, sier filosofen Aristoteles,
er et tegn på at du lever i pakt med ditt sanne jeg.

(Den Nikomakiske Etikk 1094a, 1095a)

Filosofi, etikk, refleksjon og samtale


Tre

Jeg har ledet utallige filosofigrupper.
De fleste gruppene møtes med jevne mellomrom og holder sammen i ett
til flere år.

Hva er sant? Godt? Rett?
Hvordan skal vi leve?

Hva og hvem skal vi tro på og hvorfor?

Mens psykologien er opptatt av følelser, er filosofien fornuftens domene. Fornuft er nær knyttet til viten, som er et resultat av personlige erfaringer og tilegnet teoretisk kunnskap. Ofte stemmer ikke kart og terreng. Tro, teorier, "sannheter" og annen påvirkning blander seg med egne opplevelser og behov, noe som kan gjøre det vanskelig å få oversikt og danne meningsfull plattform for egne meninger, valg og handlinger.

Hvordan finner jeg mine egne, personlige svar?

Du kan ha gjort deg opp solide meninger gjennom års erfaring og levd liv. Likevel kan det finnes områder du gjerne skulle ha diskutert, helst med en som er trenet i å tenke filosofisk og som kan lytte aktivt, kanskje også bidra til å se problemstillingene fra nye vinkler. Gjennom dialogen som verktøy åpnes mulighetene for at du, i en filosofigruppe eller alene sammen med terapeuten/filosofen, vil komme frem til nye og positive løsninger og holdepunkter?

Den filosofiske dialog, også kalt den sokratiske samtale, kjennetegnes ved at det ikke finnes fasitsvar.

Den sokratiske samtale er er blitt sammenlignet med en jordmors arbeid, hvor nye innsikter fødes gjennom samtalens åpne karakter.
I de siste årene har det i vesten grodd frem ny praktisk filosofi for hverdagsmennesker, med rot i antikkens filosofiske tradisjoner. I USA har man ved visse universiteter utviklet en filosofi med et mer klinisk perspektiv, hvor formålet er bedret mental og psykisk balanse.

Praktisk og klinisk filosofi tar utgangspunkt i mennesker som autonome individer
 - dvs. at mennesket styrer seg selv og står ansvarlig for egne holdninger og handlinger. Og at FORANDRING ER MULIG! Dette i motsetning til freudianske forestillinger om barndom og oppvekst som "årsak" til hvordan vi er og fungerer i voksen alder.

Hva er meningen med dette livet? Kan mine problemer sees i noen form for universelt perspektiv? Finnes det løsninger eller svar på det ondes problem? Hva er frihet? Skyld? Rettferdighet? Ansvar? Hva er egentlig bevissthet? Hvilke verdier har jeg – eller burde jeg ha? Alt dette og mye mer kan vi ta opp i en filosofigruppe eller i personlige filosofiske samtaler.
Jeg kan love deg at du vil se både livet og deg selv i nye perspektiver og få flere verdifulle
aha-opplevelser!

Har du lyst til å bli med i en av mine filosofigrupper?

Jeg arbeider med grupper som møtes fra 2-4
til 10-20 ganger.
Møtene kan holdes i et bibliotek, i bedriftslokaler eller i private hjem. Temaer kan være forhånds-bestemte eller mer åpne - eller gitt i form av spesifikke dilemmaer det søkes gode løsninger på.

Gruppene består ofte  av mennesker som ikke kjenner hverandre fra før, av pensjonistgrupper, yrkesaktive som møtes på kvelden, eller mellomledere i en bedrift som vil diskutere etiske problemer og dilemmaer i arbeidstiden. Ta kontakt for mer informasjon!


Jeg har grunnfag, mellomfagstillegg og storfagstillegg i Filosofi, og dessuten Praktisk Filosofi fra Universitetet i Oslo. Spesialområde for mellomfag var Bevissthetsfilosofi med fordypning i det holistiske menneskesyn. Spesialområde for storfag var Etikk med fordypning i Aristoteles' rettferdighetsbegrep. I tillegg har jeg deltatt på flere av den kjente amerikanske kliniske filosof  Peter Koestenbaums seminarer i Sverige.
Behandlinger
Filosofi
Kurs/foredrag
Kvalifikasjoner
Kontakt
Media/artikler
Til forsiden