Kurs og foredrag

Fra stressmestring, kosthold og andre naturlige metoder for bedre helse - til filosofiske spørsmål om frihet, sannhet, toleranse, verdier, mening og etikk m.m.


Berit Grevstad

Kurs og foredrag, korte eller lange, kan legges opp for små og store grupper, og deles opp i emner og/eller etapper, alt etter ønsker og behov.

Jeg er spesialtrenet som kursleder av Tony Buzan, verdensberømt psykolog, forfatter og oppfinner av “mind maps”.

Som tidligere medlem av Tony Buzans Learning Methods Group, fikk jeg personlig opplæring av Buzan selv og holdt i flere år Bruk Hodet Bedre-kurs for næringslivsledere her i landet. På Markedstinget ble jeg bl.a. evaluert som beste
kursleder to år etter hverandre.

De siste 15 årene har jeg jobbet med filosofigrupper og holdt flere foredrag om filosofiske temaer og spørsmål. Mens psykologi gjerne dreier seg om følelser, tar filosofien oss inn i fornuftens og undringenes verden.

Filosofisk dialog og innsikt inspirerer til å se verden og oss selv fra nye sider. Filosofigruppene møtes regelmessig innen et visst tidsrom. Tilbakemeldingene fra disse gruppene er overveldende gode og sterke.

Dessuten har jeg deltatt som kursleder på selvutviklingskurs for bedriftsledere og mellomledere.

Her er noen av kursene jeg har holdt om helserelaterte emner:

 • Hovedtaler/foredragsholder på NLH's fagkongress i Stavanger 2. mars 2014. I alt fem ulike kurs/temaer.
 • Inspirerende og motiverende kurs for alle terapeuter, Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon, 8. februar 2013 
 • Kurs for og om ADHD- pasienter.
 • Seminar, Norges Naturmedisin Sentral AS og Vitalkost AS 
  Se invitasjon
 • Seminar: "Kunnskap og inspirasjon 2012", oktober 2012 
  Se invitasjon 
 • Foredrag om fordøyelsen, Ski dagsenter, mars 2010 
  Les mer 

Kurs jeg har holdt for foreninger og bedrifter listes ikke opp her, heller ingen av de filosofiske foredragene jeg har holdt, da det har vært interne kurs og det derfor ikke har vært laget reklame for dem.


Vil du vite hva jeg kan gjøre for din forening eller bedrift?

Ta kontakt – jeg er både en fleksibel, allsidig og rutinert foredragsholder og gruppeleder.

Behandlinger
Filosofi
Kurs/foredrag
Kvalifikasjoner
Kontakt
Media/artikler
Til forsiden